STAŇTE SE PĚSTOUNY

podívejte se na naše spoty

Poslání RKC Chaloupka – náhradní rodinná péče

  • naše organizace je od roku 2013 pověřenou osobou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
  • nabízíme spolupráci pěstounům, poručníkům a pěstounům na přechodnou dobu formou uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
  • nabízíme doprovázení a odbornou pomoc zájemcům o náhradní rodinnou péči
  • podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity dětí v náhradní rodinné péči v rámci našich projektů
  • poskytujeme odborné sociální poradenství, psychologickou péči, doprovod a podporu při řešení různých životních situací
  • v rámci projektů realizujeme asistované kontakty v rámci náhradní rodinné péče i mimo ni
  • aktivně působíme v kampani „Dejme dětem rodinu“ ve městě Ostrava, která se zaměřuje na zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradní rodinné péči a oslovení nových pěstounů

Struktura RKC Chaloupka – náhradní rodinna péče

Mgr. Edita Kozinová – ředitelka RKC Chaloupka

Bc. Kateřina Návratová – vedoucí pro oblast náhradní rodinné péče

Mgr. Eva Čechová – terénní sociální pracovnice, zástupce vedoucí pro oblast náhradní rodinné péče

Mgr. Jana Němcová – terénní sociální pracovnice

Bc. Marie Klimková – terénní sociální pracovnice

Ing. Anna Dobošová – koordinátor vzdělávání pěstounů

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka Mgr. Edita Kozinová.

 

RKC CHALOUPKA

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s.

Pracoviště náhradní rodinné péče

Nádražní 117

702 00 Ostrava

V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 

Úřední hodiny

PONDĚLÍ, STŘEDA

8:30 – 17:00

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK

Dle telefonické či e-mailové domluvy